Sim data Soft Bank

Dung lượng 300GB/tháng -26% Freeship

Dung lượng 300GB/tháng

7,600 Tiền tệ ¥

Dung lượng 100GB/tháng

6,980 Tiền tệ ¥
 Dung lượng 50GB/tháng -18% Freeship

Dung lượng 50GB/tháng

6,400 Tiền tệ ¥
Dung lượng 30GB/tháng Softbank -19% Freeship

Dung lượng 30GB/tháng Softbank

5,150 Tiền tệ ¥

048-420-6088