Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các khách hàng  nên chủ động liên lạc với Sunshine khi phát sinh các vấn đề và trước khi đưa ra khiếu nại, tranh chấp  hoặc các thương lượng hay những điều khoản bồi thường ( nếu có) mà không cần sự can thiệp, phân xử của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại đất nước sở tại.

Trường hợp phát sinh các khiếu nại, quý khách hàng cần có đẩy đủ các thông tin :giải thích đầy đủ về nội dung khiếu nại, tình trạng hàng hóa ,bắt buộc có bằng chứng , chứng cứ đi kèm và nêu rõ yêu cầu đổi trả hàng hay hoàn lại tiền.

Nếu mọi thông tin đưa ra không chính xác hoặc không khớp với tất cả 2 phía, chúng tôi có quyền cáo buộc ngược lại với nhiều hình thức khác nhau dựa trên tất cả các cơ sở Pháp Lý theo Bộ Luật kinh doanh tại đất nước sở tại quy chế.

Mọi thông tin khiếu nại sẽ được lưu giữ và bảo mật bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của Sunshine.

048-420-6088