Dựa trên Luật Giao dịch Thương mại cụ thể như sau:

 Tên công ty bán hàng: SUNSHINE Co., Ltd.
 Người quản lý hoạt động:

  •  PHAM DINH THUONG
     Địa chỉ : Saitama,warabi-tsukakoshi-1-2-14- hanami biru 502
     Số điện thoại: 048–420–6088
    Địa chỉ email: sunny.sp.japan @ gmail.com


 URL bán hàng: https://sunshine-jp.net

 Hình thức thanh toán:

 Trả tiền khi nhận hàng hoặc  chuyển khoản.
 Số tiền yêu cầu ngoài giá sản phẩm sẽ được tính như sau :

 Trường hợp thanh toán theo phương thức  COD thì sẽ tính phí giao hàng tận nơi.
 Số lượng bán từ 1 sản phẩm trở lên
Vui lòng đăng ký đơn hàng hợp lệ trong vòng 7 ngày.
Nếu không chuyển tiền trong kỳ hạn 14 ngày, đơn hàng đó sẽ bị hủy.

 Trong trường hợp trả trước nếu không có ngày quy định, sản phẩm sẽ được giao trong vòng 3 ngày sau khi xác nhận thanh toán.
Trong trường hợp thanh toán tiền mặt khi giao hàng, nếu không có ngày chỉ thị ,chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 3 ngày sau khi xác nhận đơn hàng của bạn.

Đối với các phương thức thanh toán khác, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi đặt hàng với các khách không có nhu cầu nhận theo ngày giờ chỉ thị.
Phương thức giao nhận sản phẩm :
Sau khi chúng tôi đóng gói hàng hóa cẩn thận, công ty vận chuyển sẽ giao hàng đến cho bạn.
Về việc hàng trả lại / hàng bị lỗi
Trường hợp hàng bị lỗi  từ phía công ty, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ số hàng hóa đó.
Sau đó sẽ gửi cho bạn một sản phẩm thay thế sớm nhất đến nhà vào ngày kế tiếp.
[Đối tượng trả hàng ] : Là trường hợp phát sinh lỗi từ phía công ty.
b. [Thời gian trả lại]
Sẽ hoàn lại tiền nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 7 ngày sau khi mua hàng.
c. [Phương thức trả hàng]
1:Vui lòng yêu cầu hoàn lại tiền qua email.
2:Chúng tôi sẽ chuyển số tiền mua hàng vào tài khoản được chỉ định trong vòng 10 ngày.

048-420-6088