Chính sách bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức của chúng tôi trên trang web như sau:

•    Tên công ty, địa chỉ hoạt động, số điện thoại,…
•    Phương thức thanh toán và giao hàng, các dịch vụ được công khai.
•    Chất lượng hàng hóa các sản phẩm chúng tôi bán ra thị trường.
•    Tất cả các tính năng sản phẩm đều được cung cấp đầy đủ trong mục thông tin sản phẩm.
•    
Đặc biệt , công ty chúng tôi chỉ thanh toán trên 2 tài khoản Ngân Hàng mà chúng thôi thực thi là:      

Tài khoản thanh toán của công ty Sunshine

Tài khoản thứ 1:

Ngân hàng:  埼玉りそな銀行 蕨東支店

Tên tài khoản: Sunshine 株式会社

Số tài khoản: 366-4308198

Tài khoản thứ 2:

Ngân hàng: ゆうちょ銀行

Tên tài khoản: PHAM DINH THUONG

Số tài khoản: 10380-96098041 (Đối với những khách hàng chuyển khoan bằng thẻ ゆうちょ銀行)

Lưu ý: Đối với những khách hành chuyển khoản bằng thẻ khác ngoài ゆうちょ銀行 thì sẽ phải sử dụng theo cách thức sau. 038-9606804.

048-420-6088